Medlemsmøde

Sektionen inviterer til medlemsmøde Torsdag den 17 september kl. 19

på Lillegården i Hoptrup. Der serveres Øl/Vand og Kaffe og Wienerbrød.

Alle medlemmer er velkommen.

på bestyrelsens vegne Johnny Plath