Garlstorf 14/08

Der ligger to fronter over Nordtyskland som generer os kraftig. Det fronter generer også München duer som heller ikke forcerer den. Vi afventer til kl. 9 og tager så beslutning hvad der skal ske.

Holger