Alle indlæg af slladm

Efterårsmøde i sektion 32

Kære Alle ………..

Sektionen indbyder hermed Alle til vores medlemsmøde.

Hvornår: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 1915
Hvor : Lillegården, Hoptrup Bygade, Hoptrup, 6100 Haderslev

Dagsorden:
-Evaluering af sæson 2018 – input til sæson 2019.
-Michael Th. Larsen fortæller om sit kandidatur som formand for De Danske Brevdueforeninger

Sektionen er som altid vært med både øl/Vand + Brød/Kaffe
Husk foreningsvis tilmelding til Torben Juhl – torbenjuhl61@gmail.com – 2040 5572 / Tilmelding senest 01.10.2018

Håber I møder talrigt op, med gode ideer m.m.
Vel mødt – vi ses!!

Med sportslig hilsen

SEKTION 32
Bestyrelsen

Opdateret flyveplan og konditioner

Der er kommet en opdatering af flyveplanen, da Quickborn er flyttet til Altona. Dette skyldes at Quickborn ikke længere må benyttes i flg. de tyske myndigheder.

Konditionerne er tilrettet omkring opsamlingen i Kolding, samt at det nu kræves at korrektionsskemaerne skal følge bilen/kurvene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sektion 32

Konditioner for 2018 sektion 32 opd 30 04 2018
flyveplan sek 32 2018 vedtaget. opd ændr Quickboon til Altona xls

Om Sektion 32

Sektion 32 er en af i alt 17 områdeforeninger under De danske Brevdueforeninger.
Vi dækker det sydøstlige Jylland, nærmere bestemt fra grænsen i syd til Kolding i nord, og motorvejen E45 i vest til Lillebælt/kysten i øst.

Sektion 32 står for at arrangere ugentlige brevduekapflyvninger (100-300 km) i sommerhalvåret og en årlig brevdueudstilling i december/januar for områdets medlemmer.