Alle indlæg af slladm

SEKTION 32`s GENERALFORSAMLING

SEKTION 32`s GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN 05. JANUAR 2019 KL. 0930

STED: Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, Hoptrup, 6100 Haderslev

DAGSORDEN:

1. VALG AF DIRIGENT OG KONSTATERING AF MANDATER

2. FORMANDENS BERETNING

3. GODKENDELSE AF REGNSKAB

4. VALG TIL BESTYRELSE: JOHNNY PLATH, HOLGER WITTKE
VALG AF SUPPLEANT : HENRIK MELDGAARD
VALG AF REVISOR : BIRGER KLOOCK

5. INDKOMNE FORSLAG

6. KAPFLYVNINGSPLAN 2019

7. MESTERSKABER & PRÆMIER

8. EVENTUELT

Efter Generalforsamlingen inviteres alle medlemmer i Sektionen til vores årlige frokost kl 1200, hvor også præmieoverrækkelsen vil finde sted. Tilmelding forenings vis absolut senest 15.12.2018 til: torbenjuhl61@gmail.com

Med sportslig hilsen

SEKTION 32
Bestyrelsen

Opdateret flyveplan og konditioner

Der er kommet en opdatering af flyveplanen, da Quickborn er flyttet til Altona. Dette skyldes at Quickborn ikke længere må benyttes i flg. de tyske myndigheder.

Konditionerne er tilrettet omkring opsamlingen i Kolding, samt at det nu kræves at korrektionsskemaerne skal følge bilen/kurvene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sektion 32

Konditioner for 2018 sektion 32 opd 30 04 2018
flyveplan sek 32 2018 vedtaget. opd ændr Quickboon til Altona xls

Om Sektion 32

Sektion 32 er en af i alt 17 områdeforeninger under De danske Brevdueforeninger.
Vi dækker det sydøstlige Jylland, nærmere bestemt fra grænsen i syd til Kolding i nord, og motorvejen E45 i vest til Lillebælt/kysten i øst.

Sektion 32 står for at arrangere ugentlige brevduekapflyvninger (100-300 km) i sommerhalvåret og en årlig brevdueudstilling i december/januar for områdets medlemmer.