Efterårsmøde i sektion 32

Kære Alle ………..

Sektionen indbyder hermed Alle til vores medlemsmøde.

Hvornår: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 1915
Hvor : Lillegården, Hoptrup Bygade, Hoptrup, 6100 Haderslev

Dagsorden:
-Evaluering af sæson 2018 – input til sæson 2019.
-Michael Th. Larsen fortæller om sit kandidatur som formand for De Danske Brevdueforeninger

Sektionen er som altid vært med både øl/Vand + Brød/Kaffe
Husk foreningsvis tilmelding til Torben Juhl – torbenjuhl61@gmail.com – 2040 5572 / Tilmelding senest 01.10.2018

Håber I møder talrigt op, med gode ideer m.m.
Vel mødt – vi ses!!

Med sportslig hilsen

SEKTION 32
Bestyrelsen

Opdateret flyveplan og konditioner

Der er kommet en opdatering af flyveplanen, da Quickborn er flyttet til Altona. Dette skyldes at Quickborn ikke længere må benyttes i flg. de tyske myndigheder.

Konditionerne er tilrettet omkring opsamlingen i Kolding, samt at det nu kræves at korrektionsskemaerne skal følge bilen/kurvene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sektion 32

Konditioner for 2018 sektion 32 opd 30 04 2018
flyveplan sek 32 2018 vedtaget. opd ændr Quickboon til Altona xls

Mesterskaber 2017.

Sportsmesterskab – 4-duers

 1. Tommy & Henning  227               9828 point
 2. Michael Th. Larsen 227                9808 point
 3. John C Engel 070                              9794 point

Åbent Mesterskab

 1. Holger Wittke 036                           9930 point
 2. John C Engel 070                              9928 point
 3. Tommy & Henning 227                 9920 point

Single Mesterskab

 1. Meldgaard & Jeppesen 070        9600 point
 2. Holger Wittke 036                            9573 point
 3. Torben Juhl 070                                  9533 point

Mesterskab sportsduer unger – 4 duers

 1. Kaj Jeppesen 227                                       3947 point
 2. Arne Kjergaard 227                                   3935 point
 3. K. E. Kristensen 063                                   3888 point

Unger mesterskab åbent.

 1. Uwe – Mikael – Steffan 070                    5928 point
 2. Meldgaard & Jeppesen 070                   5925 point
 3. Torben Juhl 070                                            5706 point

Grand Prix – spil på 4-duers, hvor alle flyvninger tæller:

 1. Tommy & Henning 227                          11649 point
 2. Michael Th. Larsen 227                          11489 point
 3. K.E. Brøgger 070                                        11473 point.

HJ.

 

 

Om Sektion 32

Sektion 32 er en af i alt 17 områdeforeninger under De danske Brevdueforeninger.
Vi dækker det sydøstlige Jylland, nærmere bestemt fra grænsen i syd til Kolding i nord, og motorvejen E45 i vest til Lillebælt/kysten i øst.

Sektion 32 står for at arrangere ugentlige brevduekapflyvninger (100-300 km) i sommerhalvåret og en årlig brevdueudstilling i december/januar for områdets medlemmer.