Garlstorf 04/08 -2018

06.00

Der ligger en skybremme fra Garlstorf og op til Grænsen. Den kan bringe noget regn over Hamborgområdet ved 7. – tiden – så vi er nødt til at vente til kl. 9-10 før vejret har ændret sig.

HJ.

Vi er i gang i Garlstorf. Vi har skullet passe Ind i forhold til Soltau, og løsladeren i DdB har ikke været let at komme i kontakt med, men:

ungerne: kl. 0900

blå: kl. 09.30

gule: kl. 1010.

Det var så sidste gang i år. Samarbejdet med UWE har været rigtig godt. Han har efterhånden lidt fornemmelse  for, hvornår vejret er rigtigt til slip. Hans billeder hjem fra slipstedet har været en stor hjælp. Jeg vil gerne sige ham tak for samarbejdet.

HJ.

Altona 14/7 – 18.

lørdag kl. 05.15

Vejret er temmelig mørkt både her og i Altona, så vi må afvente noget mere lys.

Det kan komme snart, men der kan også gå et par timer.

HJ.

Der er ikke rigtig nogen sol i Nordtyskland og her, men vejret er bedre i Altona end her, så vi går i gang med at slippe:

Unger :   07.45

Blå:   08.15

Gul:   08.45

Det blæser stort set ikke i Altona.

HJ.

Altona d. 8/7 – 2018

torsdag d. 5/7

Der har været en del debat i bestyrelsen, om det kunne være en idé at flytte duerne til Zarrentin for at få dem tidligt ud og for at undgå DdBs slip i Altona på lørdag.

Det har ikke vundet gehør, så vi holder os til planen og slipper i Altona – efter DdB.

HJ.

lørdag d. 7/7 kl. 06.00

Super fint flyvevejr i dag. Region nords duer slippes 06.30, så vi slipper som så:

Unger: kl. 07.00

blå kl. 0730

gule kl. 08.00

Det har været et meget stort ønske at få ungerne ud først.

HJ.

Opdateret flyveplan og konditioner

Der er kommet en opdatering af flyveplanen, da Quickborn er flyttet til Altona. Dette skyldes at Quickborn ikke længere må benyttes i flg. de tyske myndigheder.

Konditionerne er tilrettet omkring opsamlingen i Kolding, samt at det nu kræves at korrektionsskemaerne skal følge bilen/kurvene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sektion 32

Konditioner for 2018 sektion 32 opd 30 04 2018
flyveplan sek 32 2018 vedtaget. opd ændr Quickboon til Altona xls

Mesterskaber 2017.

Sportsmesterskab – 4-duers

 1. Tommy & Henning  227               9828 point
 2. Michael Th. Larsen 227                9808 point
 3. John C Engel 070                              9794 point

Åbent Mesterskab

 1. Holger Wittke 036                           9930 point
 2. John C Engel 070                              9928 point
 3. Tommy & Henning 227                 9920 point

Single Mesterskab

 1. Meldgaard & Jeppesen 070        9600 point
 2. Holger Wittke 036                            9573 point
 3. Torben Juhl 070                                  9533 point

Mesterskab sportsduer unger – 4 duers

 1. Kaj Jeppesen 227                                       3947 point
 2. Arne Kjergaard 227                                   3935 point
 3. K. E. Kristensen 063                                   3888 point

Unger mesterskab åbent.

 1. Uwe – Mikael – Steffan 070                    5928 point
 2. Meldgaard & Jeppesen 070                   5925 point
 3. Torben Juhl 070                                            5706 point

Grand Prix – spil på 4-duers, hvor alle flyvninger tæller:

 1. Tommy & Henning 227                          11649 point
 2. Michael Th. Larsen 227                          11489 point
 3. K.E. Brøgger 070                                        11473 point.

HJ.

 

 

Om Sektion 32

Sektion 32 er en af i alt 17 områdeforeninger under De danske Brevdueforeninger.
Vi dækker det sydøstlige Jylland, nærmere bestemt fra grænsen i syd til Kolding i nord, og motorvejen E45 i vest til Lillebælt/kysten i øst.

Sektion 32 står for at arrangere ugentlige brevduekapflyvninger (100-300 km) i sommerhalvåret og en årlig brevdueudstilling i december/januar for områdets medlemmer.