Generalforsamling 2017

Dato: Lørdag den 07. Januar 2017 kl. 10.00

Sted : Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, Hoptrup, 6100 Haderslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og konstatering af mandater

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Valg af bestyrelse: Johnny Plath og Holger Witke

Valg af suppleant – Henrik Meldgård

Valg af revisor Birger Kloock

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 14.12.2016)

6. Kapflyvningsplan 2017

7. Mesterskaber & Præmier 2017

Efter generalforsamlingen inviteres alle medlemmer i sektionen til frokost kl. 12.00

pris 150,– på samme adresse, hvor også præmieoverrækkelsen vil foregå.

Bemærk der er mulighed for morgenkaffe ab kl. 07.30 – pris 20,–.

Husk foreningsvis tilmelding til Torben Juhl – mobil 20 40 55 72, dog allersenest den 14.12.2016

Sportslig hilsen

Bestyrelsen

Mesterskaber mv. 2016

Åbne mesterskab Gl. Duer Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå         11.874  
Åbne mesterskab Gl. Duer Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå         11.858  
Åbne mesterskab Gl. Duer John C.Engel 070 Åbenrå         11.843  
Åbne mesterskab Gl. Duer Holger Wittke 036 Kolding         11.729  
Åbne mesterskab Gl. Duer Tommy & Henning 227 Koldinghus         11.704  
         
Single mesterskab Gl. duer John C.Engel 070 Åbenrå         25.978  
Single mesterskab Gl. duer Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå         25.493  
Single mesterskab Gl. duer Tommy & Henning 227 Koldinghus         25.325  
Single mesterskab Gl. duer Michael Hansen 036 Kolding         25.112  
Single mesterskab Gl. duer Holger Wittke 036 Kolding         24.976  
         
Grand-prix  Gl. duer John C.Engel 070 Åbenrå         10.853  
Grand-prix  Gl. duer Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå         10.805  
Grand-prix  Gl. duer Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå         10.802  
Grand-prix  Gl. duer K.E.Brøgger 070 Åbenrå         10.802  
Grand-prix  Gl. duer Michael Hansen 036 Kolding         10.731  
         
         
         
Åbne Mesterskab Unger Torben Juhl 070 Åbenrå           5.902  
Åbne Mesterskab Unger Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå           5.885  
Åbne Mesterskab Unger Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå           5.869  
Åbne Mesterskab Unger Michael Hansen 036 Kolding           5.839  
Åbne Mesterskab Unger Klaus Nissen 240 Gråsten           5.776  
         
Grand-prix  Unger Torben Juhl 070 Åbenrå           3.942  
Grand-prix  Unger Michael Hansen 036 Kolding           3.891  
Grand-prix  Unger Evald Christensen 036 Kolding           3.843  
Grand-prix  Unger Kai Jeppesen 227 Koldinghus           3.812  
Grand-prix  Unger Klaus Nissen 240 Gråsten           3.785  
         
Begynder/junior Mark Bertelsen 036 Kolding 5842  
Begynder/junior Rasmus Thomsen 036 Kolding 5806  
         
         
ES-duer  A John C.Engel 070 Åbenrå 12.811 000-13-3259
ES-duer  A Michael Hansen 036 Kolding 12.673 036-15-3202
ES-duer  A Uwe-Mikael-Steffan 070 Åbenrå 12.463 070-13-0792
         
ES-duer  U Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 13.659 000-13-3221
ES-duer  U Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 13.553 070-14-0006
ES-duer  U John C.Engel 070 Åbenrå 11.909 070-14-0600
         
ES-duer  1 Års  A Michael Hansen 036 Kolding 12673 036-15-3202
ES-duer  1 Års  A Holger Wittke 036 Kolding 12089 036-15-3280
ES-duer  1 Års  A Michael Hansen 036 Kolding 12021 036-15-3158
         
ES-duer 1 Års   U Holger Wittke 036 Kolding 11191 036-15-3039
ES-duer 1 Års   U John C.Engel 070 Åbenrå 10727 070-15-0444
ES-duer 1 Års   U Meldgård & Jeppesen 070 Åbenrå 10658 023-15-0201
         
         
ES-duer  Unger Torben Juhl 070 Åbenrå 4892 070-16-0146
ES-duer  Unger Torben Juhl 070 Åbenrå 4860 070-16-0143
ES-duer  Unger Torben Juhl 070 Åbenrå 4819 070-16-0147
         

 

Tak for i år.

Det var så sidste flyvninger i sektionen. – Brian og jeg har haft et godt og frugtbart samarbejde, og vi har ramt plet i hver uge. Brians hjælp på slipstedet er meget værdifuldt. Han har efterhånden fået en fornemmelse af, hvornår vejret er, så vi kan slippe.  Han sender billeder af himlen ved slipstedet hjem til mig, ikke fordi jeg ikke tror på hans mundtlige vurdering, men de er beroligende at have, også hvis brokhoveder skulle melde sig. Heldigvis har det været en sæson uden disses indblanding.

Det var svært i lørdags. Jeg valgte at flyve om eftermiddagen, og sjældent har finaleflyvningerne været afholdt under mere regulære betingelser. Naturligvis var der et vindskub til de østlige slag, men den hårde delvise modvind havde virkelig fået skilt fårene fra bukkene.

Vejret var regulært, og det må vi bede til, at vi får noget mere af til næste sæson.

Brian og jeg takker af for i år.

HJ.

Om Sektion 32

Sektion 32 er en af i alt 17 områdeforeninger under De danske Brevdueforeninger.
Vi dækker det sydøstlige Jylland, nærmere bestemt fra grænsen i syd til Kolding i nord, og motorvejen E45 i vest til Lillebælt/kysten i øst.

Sektion 32 står for at arrangere ugentlige brevduekapflyvninger (100-300 km) i sommerhalvåret og en årlig brevdueudstilling i december/januar for områdets medlemmer.